Przemysława CecugaJedenastoletnia praktyka i doświadczenie w prowadzeniu mediacji inspiruje mnie do ciągłego samokształcenia, dążenia do wysokiej jakości wykonywanej pracy i satysfakcji z pełnienia roli mediatora.

Inspiruje mnie nie szeroki, nieskończony wachlarz problemów jaki może wystąpić pomiędzy dwojgiem ludzi, firmami, instytucjami, co mnogość możliwości by doszli do porozumienia. Nie ma gotowych szablonów, każda kolejna mediacja to nowa jakość, wyzwanie, doświadczenie. Tym bardziej niezmierna satysfakcja towarzyszy podpisaniu pomiędzy stronami ugody.

Kilkaset zleconych mediacji to efekt mojej drogi zawodowej jako mediatora:

  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego – licencjat z prawa administracyjnego, magisterium z prawa.
  • Praktyczne Studia Podyplomowe z zakresu mediacji gospodarczych - Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
  • Studia Podyplomowe z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, następnie uzyskanie licencji.
  • Certyfikat Trenera Biznesu - I st. 
  • Specjalistyczne szkolenia dla mediatorów. 

Wpisana na listę mediatorów stałych Sądów Okręgowych:

  • w Opolu- lista mediatorów cywilnych, karnych, karnych nieletnich
  • we Wrocławiu – lista mediatorów cywilnych, karnych.
  • w Katowicach – lista mediatorów cywilnych, karnych.
  • w Gliwicach – lista mediatorów cywilnych, karnych. 
  • w Częstochowie – lista mediatorów cywilnych, karnych.