• alimenty (istnienie, wysokość, płatności)
  • ugody do śiadczenia 500 +
  • spory o kontakty z dziećmi/ plany rodzicielskie
  • okołorozwodowe (współposiadanie, sposób podziału, spłaty)
  • pojednanie