U podstaw konfliktu leżą: emocje, przekonania, wartości, interesy, potrzeby, pragnienia, zasoby, różnice w informacji a nawet samoocena. Konflikty tkwią w życiu wewnętrznym oraz we wszystkich relacjach między ludźmi jako naturalny element życia społecznego. Konflikt sam w sobie nie jest zjawiskiem negatywnym.

Ważny jest stosunek do niego, chęć jego rozwiązania i dążenie do porozumienia.

Mediacja może być zastosowana, kiedy konflikt się pogłębia, następuje jego eskalacja.


Wówczas mediator może okazać się pomocny, nadaje właściwy klimat rozmów, może służyć pomocą i doświadczeniem w sposobie rozwiązania sporu.