e-mediacjeE-mediacja to możliwość przeprowadzania postępowania mediacyjnego całkowicie on-line, za pomocą dostępnych narzędzi internetowych.

Jest wirtualnym posiedzeniem, sprawdza się zwłaszcza w sytuacjach, gdy ze względu na odległość lub też z innych powodów, strony nie chcą lub nie mogą się spotkać.

W e-mediacji wykorzystuje się pocztę e-mail, telefony, inne dostępne komunikatory a także umożliwia się wideokonferencję.

Podmiotom gospodarczym pozwala to zaoszczędzić czas, obniżyć koszty a także uprościć proces dochodzenia do porozumienia poprzez sprawność i szybkość postępowania.